מערכות בקרה

מערכות זרם פלוס מספקות:

  • בקרה ושליטה על מתקן מרוחק.
  • בקרה ושליטה על מערכות קריטיות לתהליך הייצור.
  • התראה ופיקוח למניעת גניבות ציוד או סחורה הנמצאים באתרים מרוחקים או ללא אפשרות השגחה.
  • בקרה ושליטה על מערכות שמצריכות עמידה בתקנים בטיחותיים מחמירים.
  • בקרה ושליטה על ויסות מערכות ופרמטרים שונים, כגון זרם, מהירות סיבובים, לחץ, מתח הזנה, טמפרטורה, הפסקות חשמל ומים, שפל מים ועוד.

שרותי ניהול פרויקטים של זרם פלוס כוללים:

אפיון

נציגי זרם פלוס נפגשים עם הלקוח ומאפיינים בעיות וצרכים בשטח. זרם פלוס מגדירה עם הלקוח את המטרות הכלליות, מבינה את האילוצים ומציעה פתרונות טכנולוגיים.

תכנון

שלב זה כולל בניית תוכנית עבודה מומלצת, לוחות זמנים והערכת תקציב.

בסיום שלב זה הלקוח מקבל הסכם עבודה שיכלול הצעה טכנית, פירוט עלויות, תכנון רכש (המלצה על ציוד וספק), הערכת צורך בקבלני משנה נוספים ולוחות זמנים משוערים.

ביצוע

כאן מתבצעת העבודה בפועל. זרם פלוס אחראית על רכישת הציוד הנדרש מהספקים השונים, והתקנת הציוד לשביעות רצון הלקוח. לאחר התקנת המערכת דוגמים את תפקודה בפרק זמן מסוים המוסכם עם הלקוח.

במקביל מתבצעת בדיקה של התכנון מול הביצוע והערכה של העמידה ביעדים שנקבעו בשלב התכנון. כתוצאה מכך נדרשים לפעמים שינויים בלו"ז, עלויות או גורמים נוספים. שלב זה מסתיים בשלב הסגירה של הפרויקט.

בקרה

זרם פלוס עורכת אינטגרציה של כלל חלקי הפרויקט ובדיקה של השלמת העבודה בזמן ובאיכות הנדרשת. הלקוח מקבל דיווח על מסקנות סיכום, ונבדקים הביצועים על מנת לגלות סטיות משמעותיות מתוכנית העבודה. 

UA-91167522-1