מערכות בקרה בחקלאות

מערכות הבקרה של זרם פלוס לחקלאות נוצרו כמענה לצורך החקלאים בקשר רציף עם המתקנים השונים שלהם בשדות.

החברה צברה ניסיון בהפעלה מבוקרת של מכוני השאיבה לחקלאות ובמערכות הביוב. הדגש הוא אם כן, על הקשר והשליטה של החקלאי עם האתר המבוקר.

הלקוח יכול לקבל אינדיקציה בזמן אמיתי על המתרחש באתר, תוך התייחסות למשתנים הבאים:

  • הפעלה וכיבוי של כל אביזר המופעל באופן חשמלי, דרך טלפון
  • מתח חשמלי וזרם של מנוע
  • לחץ אויר ומים
  • מהירות סיבובי מנוע
  • ריכוז חומרים רעילים
  • טמפרטורה
  • סתימה של פילטרים להשקייה
  • תקלות שונות
UA-91167522-1